Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Padilla Polska sp. z o.o.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Padilla Polska sp. z o.o. (zwana dalej ADO). Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Wybieg 10, Poznań
  - przez e-mail: ...

  - telefonicznie: ...

 2. Cele przetwarzania danych osobowych:

  zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  w celu rozpoznania ewentualnych reklamacji rozpoznanie innych ewentualnych roszczeń obowiązek podatkowy

3. Podstawy prawne przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj.

art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia

Ordynacja podatkowa Dz.U. 1997

nr 137 z poz. 926 z późn. zm.

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z przedmiotem umowy oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 2. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, logistyczne, z którym ADO zawarł stosowne umowy.

 3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od ADO danych osobowych, w

  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem

 6. przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu 61 8726635 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

W celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że przyjęliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych dostarczanych w związku ze zmianą, utratą, przetwarzaniem i nieuprawnionym dostępem.

8. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.